แนะนำเส้นทางจาก จ.อยุธยา
ไปศูนย์ฝึกสุนัข
TOP DOGS

     เริ่มต้นจากวัดกษัตราธิราชวรวิหาร ใช้ทางหลวงหมายเลข 3263 ไป จ.สุพรรณ เดินทางตรงไประยะทางประมาณ 36 ก.ม. ถึงแยกทางหลวงหมายเลข 340 เลี้ยวซ้ายไปทาง กรุงเทพฯ เดินทางตรงไประยะทางประมาณ 19 ก.ม.ถึงสะพานพระยาบันลือ กลับรถใต้สะพานพระยาบันลือ เลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดปทุมวัน เดินทางตรงไประยะทางประมาณ 1 ก.ม. เลี้ยวขวาเข้าซอยโรงแรมฟอร์เร้นซ์อินท์ จากนั้นจะมีป้ายบอกทางไปศูนย์ฝึกสุนัข TOP DOGS ลาดบัวหลวง ตลอดทางจนถึงที่หมาย (ถ้าท่านขับรถเลยข้ามสะพานคลองพระยาบันลือไป สามารถกลับรถและข้ามสะพานกลับมาเข้าซอยวัดปทุมวันได้)